Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op onze website met adres http://www.brandnewday.org

Door deze website te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij streven ernaar op onze website juiste en actuele informatie aan te bieden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Onze stichting bevat hyperlinks naar websites van derden, op welke websites onze stichting geen invloed heeft. Alle publicaties en uitingen op deze website zijn beschermd door de daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt of openbaar gemaakt worden. Onze stichting werkt conform een privacy protocol. Op deze website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.