Privacy verklaring - Stichting The BrandNewDay FoundationWAT

Dit is de privacyverklaring van Stichting The BrandNewDay Foundation (hierna De Stichting / wij), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34158693.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door De Stichting.

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld omdat wij het beschermen van uw persoonsgegevens belangrijk vinden. De laatste wijziging in deze verklaring dateert van 04 april 2019. Wij monitoren relevante wet- en regelgeving, op grond waarvan wij -indien nodig- de verklaring aanpassen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van diegenen die deelnemen aan onze activiteiten, deze sponsoren of anderszins betrokken zijn bij De Stichting en we dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.


WAAROM


Door wie en waar

Het bestuur van De Stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de bewaarde persoonsgegevens. De opgenomen persoonsgegevens zijn digitaal in dropbox, alleen toegankelijk voor de bestuursleden, opgenomen. Hiervan wordt en mag slechts door hen een actuele back-up bewaard worden voor de duur van de respectievelijke bestuurders bestuurder van De Stichting zijn.


Van wie


Hoe

Indien u vermoedt, dat uw gegevens bij ons wordt bewaard, en u wenst dat deze gewijzigd of verwijderd worden, dan kan dit verzoek per mail of telefonisch aan ons gericht worden, waarna wij hier gehoor aan geven.

email: info@brandnewday.org
telefoon: 06-29525224 (Dhr. E. Rombouts)


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stichting The Brand New Day Foundation gebruikt geen cookies op haar website.© 2019 Stichting The Brand New Day Foundation